เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าเป็นสมาชิก SST online ในรูปแบบของ Line, Facebook, Webpage ที่กำลังจะสำเร็จเป็นรูปร่างในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะ Line ตอนนี้มี Line: Spine RCOST ซึ่งจะรับสมาชิก ได้เต็มที่ 200 ท่าน อยากให้ชมรมทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ และอื่นๆ สร้างกลุ่ม Line ขึ้นมาแล้วมี Join กับ Spine RCOST ของเราเพื่อกระจายข่าวสาร ผมมีนโยบายสนับสนุน Spine Interesting Group เช่น MIS, Intervention, Scoliosis, cervical group และ osteoporosis group ถ้าสมาชิกท่านใดต้องการจัด One day seminar หรือ Workshop สามารถกระทำได้โดยคณะกรรมการพร้อมจะสนับสนุน ด้านวิทยากรและปัจจัยตามสมควร  
     
  พลโทนายแพทย์วรัท ทรรศนะวิภาศ
ประธาน Spine Society of Thailand
 
     
 
     
 
 
     
 

NEWS UPDATE

 
     
   
     
 

Download Agenda of 21th Operative Spine course 2017

 
     
   
     
 
 
     
   
     
 

Northeast Spine Group ร่วมกับ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
1st NORTHEAST SPINE MEETING Theme : Difficult Spine Trauma
23 - 24 December 2016 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้น 10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงส์ อุบลราชธานี

 
     
   
     
 
 
     
   
     
        We have the following postings on Trialect soliciting applications for Medtronic-SRS Spine Research and Travel Fellowships. We are wondering if you would be willing to refer your fellows/residents/junior investigators to apply as deadline is fast approaching:  
     
   
     
 
 
     
   
     
        หน่วยศัลยกรรมกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน2คน ปีการศึกษา2559 ( คณาจารย์ในหน่วยจำนวน5ท่าน : training เน้น MIS (XLIF/OLIF/MIS TLIF), deformities , motion preservation, Basic spine procedure) ระยะเวลาฝึกอบรม 1-2 ปี คุณสมบัติ : จบวุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ หรือ แพทย์ประจำบ้านปีที่4ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี2559 และมีต้นสังกัดเป็นรพ. ของรัฐบาล กำหนดรับสมัคร 10- 31 มีค.2559 สอบสัมภาษณ์ :จะประกาศให้ทราบต่อไป ติดต่อ ฝ่ายเลขานุการภาควิชา 02-2564230, 02-2564510  
     
 
 
     
     
     
 
Spine News 6